Produkter Tjenester Meny
VB logo bakpå arbeidsjakke

Vann til tannlegeborene

Da Tannklinikken Colosseum Fredrikstad skulle utvide klinikken sin og flytte til nye lokaler i 2015, fikk vi i Engelsviken Rør AS rørleggeroppdraget. Det ble et spennende prosjekt som innbefatter både trykkluft, vakum, kjøling, vannrensing og håndtering av vann fra klinikkvaskene som spesialavfall. Dette i tillegg til sanitær- og varmeanlegg.

"Å gå til tannlegen" er på langt nær det samme som før. I tannlegekontorenes verden har det skjedd en revolusjon i behandlingsmåter og metoder. Det gjenspeiles også i lokalene.

Tannklinikken Colosseum Fredrikstad er en stor klinikk som i tillegg til ordinære tannlegetjenester også tilbyr kjeveortopedi og kirurgi. Her er det hele 15 behandlingsrom inklusive eget rom for kjeveortopedi samt operasjonsrom. I tillegg kommer laboratorium, 2 sterilrom, samt rom med autoklaver for å desinfisere utstyr.

-Vi har også utført rørleggerarbeid i personalrom som garderober, WC-rom og kjøkken. Det er et prosjekt med dobbelt opp av mye; Vannet munnen skylles med under behandlingen må være rent. Derfor har vi i tillegg til ordinært vanninntak lagt opp et eget rørsystem for renset vann til behandlings-rommene med Sanipex tappevannssystem. Videre har vi installert to avløpsystem, da vann fra behandlingsrommene gjerne inneholder rester av gamle fyllinger med kvikksølv, og derfor er spesialavfall som må behandles deretter, forteller prosjektleder Bengt Persson.

I tillegg kommer vakuum og sug av PVC trykkrør og rørdeler til behandlingsrommene. Opplegg for trykkluft er også installert, samt berøringsfrie armaturer fra Oras. Armaturene er bygget inn i veggen, noe som bidrar til å hindre spredning av bakterier og smitte.

Oppvarmingen av lokalene skjer med vannbårent varmeanlegg med radiatorer og varmebatteri på ventilasjonen. Bengt medgir at han ikke har fått testet ut fasilitetene i den nye og moderne tannklinikken enda, og i likhet med mange andre ønsker han ikke å tenke så mye på neste tannlegebesøk.

VB Rørlegger tester kran